Sistem Bahasa

Kata Nama 
- digunakan untuk menyebut nama orang , benda , haiwan dan tumbuhan.
- terbahagi kepada tiga subgolongan , iaitu :

  • Kata Nama Am 
  • Kata Nama Khas 
  • Kata Ganti Nama

Kata Nama Am
- digunakan untuk menyebut nama benda , haiwan , tumbuhan , tempat dan manusia.
- secara umum meliputi :
  • Benda : buku , meja , pisau , raga , komputer
  • Haiwan : ayam , kucing , burung , ikan , ular
  • Tumbuhan : pokok , bunga , kelapa , pisang , daun 
  • Tempat : pantai , bandar , kampung , kedai kain , air terjun
  • Manusia : ibu ,  guru , kerani , doktor , polis

No comments:

Post a Comment